Biblija 365

Nakon što smo 2017. zajedno putem WhatsApp aplikacije čitali Bibliju kroz cijelu godinu, ove vam godine kao i prošle dajemo linkove da možete to ponovno činiti i sami. Za pročitati vam treba 10ak minuta dnevno. No pozivamo vas da ne ostanete na tih 10ak minuta. Promišljate Božju riječ, podcrtavajte, bojite bojicama. Istaknite ono što vas dotakne. Uvijek se možete obratiti i svome duhovniku ako s nekim dijelom imate problem. Blagoslovljeno nam svima čitanje Riječi. 

Nikad nije kasno da počnete čitati Riječ Božju. Na Biblija 365 donosimo PDF dokument sa linkovma na biblijske odlomke koje čitate kroz godinu dana, neovisno o tome kada ste počeli. Isti taj popis u nastavku donosimo raspisan za ovu 2020. godinu.

Siječanj

1 /365 – 01.01. – Post 1Ps 1Mt 1.1-17

2 /365 – 02.01. – Post 2Ps 2Mt 1.18-25

3 /365 – 03.01. – Post 3Ps 3Mt 2

4 /365 – 04.01. – Post 4Ps 4Mt 3

5 /365 – 05.01. – Post 5-6.8Ps 5Mt 4

6 /365 – 06.01. – Post 6.9-7.24Ps 6Mt 5.1-20

7 /365 – 07.01. – Post 8-9Ps 7Mt 5.21-48

8 /365 – 08.01. – Post 10-11Ps 8Mt 6.1-18

9 /365 – 09.01. – Post 12-13Ps 9Mt 6.19-34

10 /365 – 10.01. – Post 14-15Ps 10Mt 7.1-14

11 /365 – 11.01. – Post 16-17Ps 11Mt 7.15-29

12 /365 – 12.01. – Post 18Ps 12Mt 8.1-17

13 /365 – 13.01. – Post 19Ps 13Mt 8.18-34

14 /365 – 14.01. – Post 20Ps 14Mt 9.1-17

15 /365 – 15.01. – Post 21Ps 15Mt 9.18-38

16 /365 – 16.01. – Post 22-23Ps 16Mt 10.1-23

17 /365 – 17.01. – Post 24Ps 17Mt 10.24-42

18 /365 – 18.01. – Post 25-26Ps 18.1-30Mt 11.1-15

19 /365 – 19.01. – Post 27Ps 18.31-51Mt 11.16-30

20 /365 – 20.01. – Post 28-29Ps 19Mt 12.1-21

21 /365 – 21.01. – Post 30Ps 20Mt 12.22-37

22 /365 – 22.01. – Post 31Ps 21Mt 12.38-50

23 /365 – 23.01. – Post 32-33Ps 22Mt 13.1-23

24 /365 – 24.01. – Post 34-35Ps 23Mt 13.24-43

25 /365 – 25.01. – Post 36-37Ps 24Mt 13.44-58

26 /365 – 26.01. – Post 38-39Ps 25Mt 14.1-21

27 /365 – 27.01. – Post 40-41Ps 26Mt 14.22-36

28 /365 – 28.01. – Post 42-43Ps 27Mt 15.1-20

29 /365 – 29.01. – Post 44-45Ps 28Mt 15.21-39

30 /365 – 30.01. – Post 46-47Ps 29Mt 16

31 /365 – 31.01. – Post 48-49.27Ps 30Mt 17

Veljača

32 /365 – 01.02. – Post 49.28-50.26Ps 31Mt 18.1-20

33 /365 – 02.02. – Izl 1-2Ps 32Mt 18.21-35

34 /365 – 03.02. – Izl 3-4Ps 33Mt 19.1-15

35 /365 – 04.02. – Izl 5-6Ps 34Mt 19.16-30

36 /365 – 05.02. – Izl 7-8Ps 35Mt 20.1-16

37 /365 – 06.02. – Izl 9Ps 36Mt 20.17-34

38 /365 – 07.02. – Izl 10-11Ps 37Mt 21.1-22

39 /365 – 08.02. – Izl 12Ps 38Mt 21.23-46

40 /365 – 09.02. – Izl 13-14Ps 39Mt 22.1-22

41 /365 – 10.02. – Izl 15Ps 40Mt 22.23-46

42 /365 – 11.02. – Izl 16-17Ps 41Mt 23.1-22

43 /365 – 12.02. – Izl 18-19Ps 42-43Mt 23.23-39

44 /365 – 13.02. – Izl 20-21Ps 44Mt 24.1-22

45 /365 – 14.02. – Izl 22-23Ps 45Mt 24.23-44

46 /365 – 15.02. – Izl 24-25Ps 46Mt 24.45-25.13

47 /365 – 16.02. – Izl 26-27Ps 47-48Mt 25.14-30

48 /365 – 17.02. – Izl 28Ps 49Mt 25.31-46

49 /365 – 18.02. – Izl 29-30Ps 50Mt 26.1-25

50 /365 – 19.02. – Izl 31-33Ps 51Mt 26.26-46

51 /365 – 20.02. – Izl 34-35Ps 52Mt 26.47-75

52 /365 – 21.02. – Izl 36-38Ps 53-54Mt 27.1-26

53 /365 – 22.02. – Izl 39-40Ps 55Mt 27.27-50

54 /365 – 23.02. – Lev 1-3Ps 56Mt 27.51-66

55 /365 – 24.02. – Lev 4-5Ps 57Mt 28

56 /365 – 25.02. – Lev 6-7Ps 58Dj 1

57 /365 – 26.02. – Lev 8-9Ps 59Dj 2.1-21

58 /365 – 27.02. – Lev 10-11Ps 60Dj 2.22-47

59 /365 – 28.02. – Lev 12-13Ps 61Dj 3

Ožujak

60 /365 – 01.03. – Lev 14Ps 62Dj 4.1-22

61 /365 – 02.03. – Lev 15-16Ps 63Dj 4.23-37

62 /365 – 03.03. – Lev 17-18Ps 64Dj 5.1-21a

63 /365 – 04.03. – Lev 19-20Ps 65Dj 5.21b-42

64 /365 – 05.03. – Lev 21-22Ps 66Dj 6

65 /365 – 06.03. – Lev 23-24Ps 67Dj 7.1-30

66 /365 – 07.03. – Lev 25Ps 68Dj 7.31-60

67 /365 – 08.03. – Lev 26-27Ps 69Dj 8.1-24

68 /365 – 09.03. – Br 1-2Ps 70Dj 8.25-40

69 /365 – 10.03. – Br 3-4Ps 71Dj 9.1-22

70 /365 – 11.03. – Br 5-6Ps 72Dj 9.23-43

71 /365 – 12.03. – Br 7Ps 73Dj 10.1-23

72 /365 – 13.03. – Br 8-9Ps 74Dj 10.24-49

73 /365 – 14.03. – Br 10-11Ps 75Dj 11

74 /365 – 15.03. – Br 12-13Ps 76Dj 12

75 /365 – 16.03. – Br 14-15Ps 77Dj 13.1-25

76 /365 – 17.03. – Br 16-17Ps 78.1-35Dj 13.26-52

77 /365 – 18.03. – Br 18-19Ps 78.36-72Dj 14

78 /365 – 19.03. – Br 20-21Ps 79Dj 15.1-21

79 /365 – 20.03. – Br 22-23Ps 80Dj 15.22-41

80 /365 – 21.03. – Br 24-25Ps 81Dj 16.1-16

81 /365 – 22.03. – Br 26-27Ps 82Dj 16.17-40

82 /365 – 23.03. – Br 28-29Ps 83Dj 17.1-15

83 /365 – 24.03. – Br 30-31Ps 84Dj 17.16-34

84 /365 – 25.03. – Br 32-33Ps 85Dj 18

85 /365 – 26.03. – Br 34-35Ps 86Dj 19.1-20

86 /365 – 27.03. – Br 36Ps 87Dj 19.21-40

87 /365 – 28.03. – Pnz 1-2Ps 88Dj 20.1-16

88 /365 – 29.03. – Pnz 3-4.24Ps 89.1-18Dj 20.17-38

89 /365 – 30.03. – Pnz 4.25-5.33Ps 89.19-53Dj 21.1-16

90 /365 – 31.03. – Pnz 6-7Ps 90Dj 21.17-36

Travanj

91 /365 – 01.04. – Pnz 8-9Ps 91Dj 21.37-22.16

92 /365 – 02.04. – Pnz 10-11Ps 92Dj 22.17-29

93 /365 – 03.04. – Pnz 12-13Ps 93-94Dj 22.30-23.11

94 /365 – 04.04. – Pnz 14-16Ps 95Dj 23.12-35

95 /365 – 05.04. – Pnz 17-18Ps 96Dj 24

96 /365 – 06.04. – Pnz 19-21Ps 97Dj 25

97 /365 – 07.04. – Pnz 22-23Ps 98Dj 26

98 /365 – 08.04. – Pnz 24-26Ps 99Dj 27.1-26

99 /365 – 09.04. – Pnz 27-28.46Ps 100Dj 27.27-44

100 /365 – 10.04. – Pnz 28.47-29.28Ps 101Dj 28

101 /365 – 11.04. – Pnz 30-31Ps 1021Sol 1

102 /365 – 12.04. – Pnz 32Ps 1031Sol 2

103 /365 – 13.04. – Pnz 33-34Ps 1041Sol 3

104 /365 – 14.04. – Jš 1-3Ps 1051Sol 4

105 /365 – 15.04. – Jš 4-6Ps 1061Sol 5

106 /365 – 16.04. – Jš 7-8Ps 1072Sol 1

107 /365 – 17.04. – Jš 9-10Ps 1082Sol 2

108 /365 – 18.04. – Jš 11-13Ps 1092Sol 3

109 /365 – 19.04. – Jš 14-15Ps 110Gal 1

110 /365 – 20.04. – Jš 16-18Ps 111Gal 2

111 /365 – 21.04. – Jš 19-20Ps 112Gal 3

112 /365 – 22.04. – Jš 21-22Ps 113Gal 4

113 /365 – 23.04. – Jš 23-24Ps 114Gal 5

114 /365 – 24.04. – Suci 1-2Ps 115Gal 6

115 /365 – 25.04. – Suci 3-4Ps 116Jak 1

116 /365 – 26.04. – Suci 5-6Ps 117Jak 2

117 /365 – 27.04. – Suci 7-8Ps 118Jak 3

118 /365 – 28.04. – Suci 9Ps 119.1-16Jak 4

119 /365 – 29.04. – Suci 10-11Ps 119.17-32Jak 5

120 /365 – 30.04. – Suci 12-14Ps 119.33-48Mk 1.1-28

Svibanj

121 /365 – 01.05. – Suci 15-16Ps 119.49-64Mk 1.29-45

122 /365 – 02.05. – Suci 17-19Ps 119.65-80Mk 2.1-17

123 /365 – 03.05. – Suci 20-21Ps 119.81-96Mk 2.18-3.6

124 /365 – 04.05. – Rut 1-2Ps 119.97-112Mk 3.7-35

125 /365 – 05.05. – Rut 3-4Ps 119.113-128Mk 4.1-20

126 /365 – 06.05. – 1Sam 1-2Ps 119.129-144Mk 4.21-41

127 /365 – 07.05. – 1Sam 3-5Ps 119.145-160Mk 5.1-20

128 /365 – 08.05. – 1Sam 6-8Ps 119.161-176Mk 5.21-43

129 /365 – 09.05. – 1Sam 9-10Ps 120Mk 6.1-29

130 /365 – 10.05. – 1Sam 11-13Ps 121Mk 6.30-56

131 /365 – 11.05. – 1Sam 14Ps 122Mk 7.1-23

132 /365 – 12.05. – 1Sam 15-16Ps 123Mk 7.24-37

133 /365 – 13.05. – 1Sam 17Ps 124Mk 8.1-21

134 /365 – 14.05. – 1Sam 18-19Ps 125Mk 8.22-38

135 /365 – 15.05. – 1Sam 20-21Ps 126Mk 9.1-29

136 /365 – 16.05. – 1Sam 22-23Ps 127Mk 9.30-50

137 /365 – 17.05. – 1Sam 24-25Ps 128Mk 10.1-31

138 /365 – 18.05. – 1Sam 26-28Ps 129Mk 10.32-52

139 /365 – 19.05. – 1Sam 29-31Ps 130Mk 11.1-14

140 /365 – 20.05. – 2Sam 1-2Ps 131Mk 11.15-33

141 /365 – 21.05. – 2Sam 3-4Ps 132Mk 12.1-27

142 /365 – 22.05. – 2Sam 5-6Ps 133-134Mk 12.28-44

143 /365 – 23.05. – 2Sam 7-9Ps 135Mk 13.1-13

144 /365 – 24.05. – 2Sam 10-12Ps 136Mk 13.14-37

145 /365 – 25.05. – 2Sam 13-14Ps 137Mk 14.1-21

146 /365 – 26.05. – 2Sam 15-16Ps 138Mk 14.22-42

147 /365 – 27.05. – 2Sam 17-18Ps 139Mk 14.43-72

148 /365 – 28.05. – 2Sam 19Ps 140Mk 15.1-20

149 /365 – 29.05. – 2Sam 20-21Ps 141Mk 15.21-39

150 /365 – 30.05. – 2Sam 22-23.7Ps 142Mk 15.40-47

151 /365 – 31.05. – 2Sam 23.8-24.25Ps 143Mk 16

Lipanj

152 /365 – 01.06. – 1Kr 1Ps 1441Kor 1

153 /365 – 02.06. – 1Kr 2-3Ps 1451Kor 2

154 /365 – 03.06. – 1Kr 4-5Ps 1461Kor 3

155 /365 – 04.06. – 1Kr 6-7Ps 1471Kor 4

156 /365 – 05.06. – 1Kr 8Ps 1481Kor 5

157 /365 – 06.06. – 1Kr 9-10Ps 1491Kor 6

158 /365 – 07.06. – 1Kr 11-12Ps 1501Kor 7.1-24

159 /365 – 08.06. – 1Kr 13-14Izr 1.1-191Kor 7.25-40

160 /365 – 09.06. – 1Kr 15-16Izr 1.20-331Kor 8

161 /365 – 10.06.. – 1Kr 17-18Izr 21Kor 9

162 /365 – 11.06. – 1Kr 19-20Izr 3.1-181Kor 10

163 /365 – 12.06. – 1Kr 21-22Izr 3.19-341Kor 11

164 /365 – 13.06. – 2Kr 1-3Izr 4.1-181Kor 12

165 /365 – 14.06. – 2Kr 4-5Izr 4.20-5.61Kor 13

166 /365 – 15.06. – 2Kr 6-7Izr 5.7-231Kor 14

167 /365 – 16.06. – 2Kr 8-9Izr 6.1-191Kor 15.1-34

168 /365 – 17.06. – 2Kr 10-11Izr 6.20-351Kor 15.35-58

169 /365 – 18.06. – 2Kr 12-13Izr 71Kor 16

170 /365 – 19.06. – 2Kr 14-15Izr 8.1-212Kor 1

171 /365 – 20.06. – 2Kr 16-17Izr 8.22-362Kor 2

172 /365 – 21.06. – 2Kr 18-19Izr 92Kor 3

173 /365 – 22.06. – 2Kr 20-22Izr 10.1-162Kor 4

174 /365 – 23.06. – 2Kr 23Izr 10.17-322Kor 5

175 /365 – 24.06. – 2Kr 24-25Izr 11.1-152Kor 6

176 /365 – 25.06. – 1Ljet 1-2Izr 11.16-312Kor 7

177 /365 – 26.06. – 1Ljet 3-5Izr 12.1-142Kor 8

178 /365 – 27.06. – 1Ljet 6-7Izr 12.15-282Kor 9

179 /365 – 28.06. – 1Ljet 8-10Izr 13.1-122Kor 10

180 /365 – 29.06. – 1Ljet 11-12Izr 13.13-252Kor 11

181 /365 – 30.06. – 1Ljet 13-15Izr 14.1-172Kor 12

Srpanj

182 /365 – 01.07. – 1Ljet 16-17Izr 14.18-352Kor 13

183 /365 – 02.07. – 1Ljet 18-21Izr 15.1-17Rim 1

184 /365 – 03.07. – 1Ljet 22-24Izr 15.18-33Rim 2

185 /365 – 04.07. – 1Ljet 25-27Izr 16.1-16Rim 3

186 /365 – 05.07. – 1Ljet 28-29Izr 16.17-33Rim 4

187 /365 – 06.07. – 2Ljet 1-3Izr 17.1-15Rim 5

188 /365 – 07.07. – 2Ljet 4-6Izr 17.16-28Rim 6

189 /365 – 08.07. – 2Ljet 7-9Izr 18.1-12Rim 7

190 /365 – 09.07. – 2Ljet 10-12Izr 18.13-24Rim 8

191 /365 – 10.07. – 2Ljet 13-15Izr 19.1-14Rim 9

192 /365 – 11.07.. – 2Ljet 16-18Izr 19.15-29Rim 10

193 /365 – 12.07. – 2Ljet 19-21Izr 20.1-15Rim 11

194 /365 – 13.07. – 2Ljet 22-24Izr 20.16-30Rim 12

195 /365 – 14.07. – 2Ljet 25-27Izr 21.1-15Rim 13

196 /365 – 15.07. – 2Ljet 28-29Izr 21.16-31Rim 14

197 /365 – 16.07. – 2Ljet 30-31Izr 22.1-16Rim 15

198 /365 – 17.07. – 2Ljet 32-33Izr 22.17-29Rim 16

199 /365 – 18.07. – 2Ljet 34-35Izr 23.1-21Ef 1

200 /365 – 19.07. – 2Ljet 36Izr 23.22-35Ef 2

201 /365 – 20.07. – Ezr 1-3Izr 24.1-16Ef 3

202 /365 – 21.07. – Ezr 4-6Izr 24.17-34Ef 4

203 /365 – 22.07. – Ezr 7-8Izr 25.1-14Ef 5

204 /365 – 23.07. – Ezr 9-10Izr 25.15-28Ef 6

205 /365 – 24.07. – Neh 1-3Izr 26.1-14Kol 1

206 /365 – 25.07. – Neh 4-6Izr 26.15-28Kol 2

207 /365 – 26.07. – Neh 7-8Izr 27.1-14Kol 3

208 /365 – 27.07. – Neh 9-10Izr 27.15-27Kol 4

209 /365 – 28.07. – Neh 11-13Izr 28.1-14Fil 1

210 /365 – 29.07. – Tob 1-3Izr 28.15-28Fil 2

211 /365 – 30.07. – Tob 4-6Izr 29.1-13Fil 3

212 /365 – 31.07. – Tob 7-11Izr 29.14-27Fil 4

Kolovoz

213 /365 – 01.08. – Tob 12-14Izr 30.1-17Flm

214 /365 – 02.08. – Jdt 1-3Izr 30.18-33Lk 1.1-25

215 /365 – 03.08. – Jdt 4-6Izr 31.1-15Lk 1.26-56

216 /365 – 04.08. – Jdt 7-8Izr 31.16-31Lk 1.57-80

217 /365 – 05.08. – Jdt 9-11Prop 1Lk 2.1-35

218 /365 – 06.08. – Jdt 12-14Prop 2Lk 2.36-52

219 /365 – 07.08. – Jdt 15-16Prop 3Lk 3.1-14

220 /365 – 08.08. – Est 1-2Prop 4Lk 3.15-38

221 /365 – 09.08. – Est 3-4Prop 5Lk 4.1-30

222 /365 – 10.08. – Est 5-8Prop 6Lk 4.31-44

223 /365 – 11.08. – Est 9-10Prop 7Lk 5.1-26

224 /365 – 12.08.- 1Mak 1Prop 8Lk 5.27-39

225 /365 – 13.08. – 1Mak 2Prop 9Lk 6.1-31

226 /365 – 14.08. – 1Mak 3Prop 10Lk 6.32-49

227 /365 – 15.08. – 1Mak 4Prop 11Lk 7.1-23

228 /365 – 16.08. – 1Mak 5Prop 12Lk 7.24-50

229 /365 – 17.08. – 1Mak 6Pj 1Lk 8.1-25

230 /365 – 18.08. – 1Mak 7-8Pj 2Lk 8.26-56

231 /365 – 19.08. – 1Mak 9Pj 3Lk 9.1-26

232 /365 – 20.08. – 1Mak 10Pj 4Lk 9.27-45

233 /365 – 21.08. – 1Mak 11Pj 5Lk 9.46-62

234 /365 – 22.08. – 1Mak 12Pj 6Lk 10.1-24

235 /365 – 23.08. – 1Mak 13Pj 7Lk 10.25-42

236 /365 – 24.08. – 1Mak 14Pj 8Lk 11.1-26

237 /365 – 25.08. – 1Mak 15-16Mudr 1Lk 11.27-54

238 /365 – 26.08. – 2Mak 1-2Mudr 2.1-11Lk 12.1-31

239 /365 – 27.08. – 2Mak 3-4Mudr 2.12-24Lk 12.32-59

240 /365 – 28.08. – 2Mak 5-6Mudr 3.1-9Lk 13

241 /365 – 29.08. – 2Mak 7-8Mudr 3.10-19Lk 14

242 /365 – 30.08. – 2Mak 9-10Mudr 4.1-15Lk 15

243 /365 – 31.08. – 2Mak 11-12Mudr 4.16-19Lk 16

Rujan

244 /365 – 01.09. – 2Mak 13-14Mudr 4.20-5.16Lk 17

245 /365 – 02.09. – 2Mak 15Mudr 5.17-23Lk 18.1-17

246 /365 – 03.09. – Job 1-3Mudr 6.1-11Lk 18.18-43

247 /365 – 04.09. – Job 4-7Mudr 6.12-25Lk 19.1-27

248 /365 – 05.09. – Job 8-10Mudr 7.1-14Lk 19.28-48

249 /365 – 06.09. – Job 11-14Mudr 7.15-30Lk 20.1-26

250 /365 – 07.09. – Job 15-17Mudr 8.1-10Lk 20.27-47

251 /365 – 08.09. – Job 18-20Mudr 8.11-21Lk 21

252 /365 – 09.09. – Job 21-24Mudr 9Lk 22.1-23

253 /365 – 10.09. – Job 25-28Mudr 10.1-12Lk 22.24-46

254 /365 – 11.09. – Job 29-31Mudr 10.13-21Lk 22.47-71

255 /365 – 12.09. – Job 32-34Mudr 11.1-14Lk 23.1-25

256 /365 – 13.09. – Job 35-37Mudr 11.15-26Lk 23.26-56

257 /365 – 14.09. – Job 38-39Mudr 12.1-11Lk 24.1-27

258 /365 – 15.09. – Job 40-42Mudr 12.12-27Lk 24.28-53

259 /365 – 16.09. – Iz 1-2Mudr 13.1-91Tim 1

260 /365 – 17.09. – Iz 3-5Mudr 13.10-191Tim 2

261 /365 – 18.09. – Iz 6-8Mudr 14.1-151Tim 3

262 /365 – 19.09. – Iz 9-10Mudr 14.16-311Tim 4

263 /365 – 20.09. – Iz 11-13Mudr 15.1-171Tim 5

264 /365 – 21.09. – Iz 14-16Mudr 15.18-16.141Tim 6

265 /365 – 22.09. – Iz 17-19Mudr 16.15-29Tit

266 /365 – 23.09. – Iz 20-22Mudr 17.1-101Pt 1

267 /365 – 24.09. – Iz 23-24Mudr 17.11-211Pt 2

268 /365 – 25.09. – Iz 25-27Mudr 18.1-91Pt 3

269 /365 – 26.09. – Iz 28-29Mudr 18.10-251Pt 4

270 /365 – 27.09. – Iz 30-31Mudr 19.1-121Pt 5

271 /365 – 28.09. – Iz 32-33Mudr 19.13-222Pt 1

272 /365 – 29.09. – Iz 34-36Sir2Pt 2

273 /365 – 30.09. – Iz 37-38Sir 1.1-152Pt 3

Listopad

274 /365 – 01.10. – Iz 39-40Sir 1.16-29Heb 1

275 /365 – 02.10. – Iz 41-42Sir 2.1-11Heb 2

276 /365 – 03.10. – Iz 43-44Sir 2.12-18Heb 3

277 /365 – 04.10. – Iz 45-46Sir 3.1-16Heb 4

278 /365 – 05.10. – Iz 47-48Sir 3.17-30Heb 5

279 /365 – 06.10. – Iz 49-50Sir 4.1-19Heb 6

280 /365 – 07.10. – Iz 51-52Sir 4.20-31Heb 7

281 /365 – 08.10. – Iz 53-55Sir 5Heb 8

282 /365 – 09.10. – Iz 56-57Sir 6.1-22Heb 9

283 /365 – 10.10. – Iz 58-59Sir 6.23-37Heb 10

284 /365 – 11.10. – Iz 60-61Sir 7.1-17Heb 11

285 /365 – 12.10. – Iz 62-64Sir 7.18-36Heb 12

286 /365 – 13.10. – Iz 65-66Sir 8.1-9Heb 13

287 /365 – 14.10. – Jr 1-2Sir 8.10-192Tim 1

288 /365 – 15.10. – Jr 3-4Sir 92Tim 2

289 /365 – 16.10. – Jr 5-6Sir 10.1-182Tim 3

290 /365 – 17.10. – Jr 7-8Sir 10.19-302Tim 4

291 /365 – 18.10. – Jr 9-10Sir 11.1-17Jd

292 /365 – 19.10. – Jr 11-12Sir 11.18-34Iv 1.1-23

293 /365 – 20.10. – Jr 13-14Sir 12Iv 1.24-51

294 /365 – 21.10. – Jr 15-16Sir 13.1-13Iv 2

295 /365 – 22.10. – Jr 17-18Sir 13.14-25Iv 3.1-21

296 /365 – 23.10. – Jr 19-21Sir 14.1-14Iv 3.22-36

297 /365 – 24.10. – Jr 22-23.8Sir 14.15-27Iv 4.1-26

298 /365 – 25.10. – Jr 23.9-24Sir 15Iv 4.27-54

299 /365 – 26.10. – Jr 25-26Sir 16.1-14Iv 5.1-24

300 /365 – 27.10. – Jr 27-29Sir 16.15-28Iv 5.25-47

301 /365 – 28.10. – Jr 30-31.22Sir 17.1-14Iv 6.1-21

302 /365 – 29.10. – Jr 31.23-32.44Sir 17.15-27Iv 6.22-40

303 /365 – 30.10. – Jr 33-34Sir 18.1-14Iv 6.41-71

304 /365 – 31.10. – Jr 35-36Sir 18.15-33Iv 7.1-24

Studeni

305 /365 – 01.11. – Jr 37-39Sir 19.1-17Iv 7.25-53

306 /365 – 02.11. – Jr 40-42Sir 19.18-26Iv 8.1-30

307 /365 – 03.11. – Jr 43-45Sir 20.1-17Iv 8.31-59

308 /365 – 04.11. – Jr 46-47Sir 20.18-30Iv 9.1-23

309 /365 – 05.11. – Jr 48Sir 21.1-14Iv 9.24-41

310 /365 – 06.11. – Jr 49Sir 21.15-28Iv 10.1-21

311 /365 – 07.11. – Jr 50Sir 22.1-15Iv 10.22-42

312 /365 – 08.11. – Jr 51Sir 22.16-27Iv 11.1-27

313 /365 – 09.11. – Jr 52Sir 23.1-15Iv 11.28-57

314 /365 – 10.11. – Tuž 1Sir 23.16-27Iv 12.1-26

315 /365 – 11.11. – Tuž 2Sir 24.1-17Iv 12.27-50

316 /365 – 12.11. – Tuž 3Sir 24.18-31Iv 13

317 /365 – 13.11. – Tuž 4-5Sir 25.1-11Iv 14

318 /365 – 14.11. – Bar 1-2Sir 25.12-25Iv 15

319 /365 – 15.11. – Bar 3-4Sir 26Iv 16

320 /365 – 16.11. – Bar 5-6Sir 27.1-15Iv 17

321 /365 – 17.11. – Ez 1-3Sir 27.16-30Iv 18

322 /365 – 18.11. – Ez 4-7Sir 28.1-12Iv 19.1-22

323 /365 – 19.11. – Ez 8-10Sir 28.13-26Iv 19.23-42

324 /365 – 20.11. – Ez 11-13Sir 29.1-13Iv 20

325 /365 – 21.11. – Ez 14-16Sir 29.14-28Iv 21

326 /365 – 22.11. – Ez 17-18Sir 30.1-131Iv 1

327 /365 – 23.11. – Ez 19-20Sir 30.14-251Iv 2

328 /365 – 24.11. – Ez 21-22Sir 31.1-151Iv 3

329 /365 – 25.11. – Ez 23-24Sir 31.16-311Iv 4

330 /365 – 26.11. – Ez 25-27.11Sir 32.1-131Iv 5

331 /365 – 27.11. – Ez 27.12-28.26Sir 32.14-242Iv

332 /365 – 28.11. – Ez 29-30Sir 33.1-153Iv

333 /365 – 29.11. – Ez 31-32Sir 33.16-33Otk 1

334 /365 – 30.11. – Ez 33-34Sir 34.1-12Otk 2

Prosinac

335 /365 – 01.12. – Ez 35-37Sir 34.13-26Otk 3

336 /365 – 02.12. – Ez 38-39Sir 35Otk 4

337 /365 – 03.12. – Ez 40-41Sir 36.1-14Otk 5

338 /365 – 04.12.- Ez 42-44Sir 36.15-27Otk 6

339 /365 – 05.12. – Ez 45-46Sir 37.1-15Otk 7

340 /365 – 06.12. – Ez 47-48Sir 37.16-30Otk 8

341 /365 – 07.12. – Dn 1-2Sir 38.1-23Otk 9

342 /365 – 08.12. – Dn 3Sir 38.24-34Otk 10

343 /365 – 09.12. – Dn 4-5Sir 39.1-16Otk 11

344 /365 – 10.12. – Dn 6-7Sir 39.17-35Otk 12

345 /365 – 11.12. – Dn 8-9Sir 40.1-17Otk 13

346 /365 – 12.12. – Dn 10-12Sir 40.18-30Otk 14

347 /365 – 13.12. – Dn 13-14Sir 41Otk 15

348 /365 – 14.12. – Hoš 1-4Sir 42.1-14Otk 16

349 /365 – 15.12.- Hoš 5-8Sir 42.15-25Otk 17

350 /365 – 16.12.- Hoš 9-11Sir 43.1-12Otk 18

351 /365 – 17.12. – Hoš 12-14Sir 43.13-35Otk 19

352 /365 – 18.12. – JlSir 44.1-11Otk 20

353 /365 – 19.12. – Am 1-4Sir 44.12-23Otk 21

354 /365 – 20.12. – Am 5-9Sir 45.1-14Otk 22

355 /365 – 21.12. – ObSir 45.15-26Mt 1.18-2.12

356 /365 – 22.12. – JonSir 46Mt 2.13-23

357 /365 – 23.12. – MihSir 47.1-11Lk 1.1-25

358 /365 – 24.12. – NahSir 47.12-25Lk 1.26-56

359 /365 – 25.12. – HabSir 48.1-11Lk 1.57-80

360 /365 – 26.12. – SefSir 48.12-25Lk 2.1-21

361 /365 – 27.12. – HagSir 49Lk 2.22-52

362 /365 – 28.12. – Zah 1-5Sir 50.1-13Mk 1.1-12

363 /365 – 29.12. – Zah 6-10Sir 50.14-29Iv 1.1-18

364 /365 – 30.12. – Zah 11-14Sir 51.1-12Iv 3.16-21

365 /365 – 31.12. – MalSir 51.13-301Kor 13.1-8

Ostali naši projekti

Odaberi sveca

Izvlačenje imena svetaca kao naših pratitelja za svaku Novu godinu postojalo je kao tradicija u samostanu sv. Faustine Kowalske.

ODABERI SVECA

Prozor duše

Prozor duše projekt je koji ima za cilj svaki dan započeti s nekom misli iz Svetog Pisma, iz usta svetaca, ali i raznih drugih izvora.

ZAPRATITE PROZOR DUŠE

RUKOTVORINE

Uskoro ćemo pustit u rad i dio sa prodajom raznih rukotvorina: magneta, krunica, križića, ali i simpatičnih nakita.

USKORO !! 🙂

Share This