Jesu li anđeli slični figuricama koje vješamo na bor za Božić ili imamo postavljene po zidovima kuća, mlade osobe, ljepuškastnog lica s krilima? Jesu li oni neka mitska bića koja nalazimo samo u bajkama? Da li samo kleče i mole kao što ih prikazuju neki kipovi, ili se bore kao što ih prikazuju drugi i protiv koga se uopće bore? Mogu li nam oni uopće išta pomoći?

Tko su anđeli?

Anđeli (hebrejski „malak“, grčki „angelos“ – glasnik) se u Bibliji spominju praktički od Knjige Postanka do Knjige Otkrivenja. Trenutno u ovom uskrsnom vremenu dnevna i nedjeljna čitanja iz Djela apostolskih, svako malo spomenu anđela ili anđele koji su pomogli apostolima koji su bili zatvarani. Do blagdana Duhova, pročitajte svaki dan jedno poglavlje Djela apostolskih koje tako živo opisuje događaje u prvoj Crkvi (a Crkva to smo svi mi).

Sveti Augustin u vezi s njima kaže: „Riječ anđeo označuje službu, a ne narav. Pitaš kako se zove ta narav? – Duh. Pitaš za službu? – Anđeo. Duh je po onome što jest, anđeo po onome što čini.“ U cijelom svome biću anđeli su sluge i vjesnici Božji. Budući da „neprestano gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima“ (Mt 18, 10), oni su moćni „izvršitelji njegovih naredaba, poslušni riječi njegovoj“ (Ps 103, 20). [KKC 329].

Kao čisto duhovni stvorovi anđeli imaju razum i volju: oni su osobna i besmrtna stvorenja. Po savršenstvu nadilaze sva vidljiva stvorenja. O tome svjedoči sjaj njihove slave. [KKC 330]

Anđeli su „služiteljski duhovi poslani na službu zbog onih koji će baštiniti spasenje.“ (Heb 1,14). Unatoč tome što su duhovna bića, često se u Bibliji prikazuju nalik ljudima, najčešće muškarcima i bez krila. Jakov se u svome snu bori s anđelom (Post 28,12), Bog šalje Gabrijela Mariji (Lk 1,26), nakon Isusova uskrsnuća anđeli se javljaju ženama (Lk 24,4), Petra zatočenog u zatvor oslobađa anđeo. (Dj 12,7-12)… No isto tako prorok Ezekiel piše o kerubinima: „Izgled njihov bio je ovaj: Imala su priliku čovječju. Svako je imalo četiri lica i svako od njih četiri krila.“ (Ez 1,5-6).

Biblija govori o anđelima, arkanđelima, serafima i kerubima, a apostol Pavao spominje „prijestolja, gospodstva, poglavarstva, vlasti“ (Kol 1,16). Sv. Toma Akvinski svoj nauk o anđelima izlaže u prvom dijelu svoje Summa theologiae. Ovdje nećemo dodatno razraditi tu podjelu, no spomenimo još knjigu  Otkrivenja u kojoj piše: „Vidjeh i začuh glas mnogih anđela oko prijestolja, i bića i starješina. Bijaše njihov broj mirijade mirijada i tisuće tisuća.“ (Otk 5,11) Anđela dakle ima jako puno.

I koliko god da se kroz stranice Biblije naglašava važnost anđela ispada da im mi vjernici i ne dajemo preveliku ulogu u našim životima, iako na sv. Misi nekoliko puta spominjemo i anđele. Već na samom početku kažemo: “Ispovijedam se, Bogu svemogućemu…. zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas braćo, da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.” Također prije pretvorbe svećenik kaže: „I zato, s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjevamo bez prestanka: Svet, svet, svet…

Kršćanska tradicija naučava da je velik broj anđela također prisutan na Misi pa tako sv. Ivan Zlatousti piše „kada se slavi Misa, Svetište je ispunjeno velikim brojem anđela koji se klanjaju Božanskoj Žrtvi prikazanoj na oltaru“.

U ovom izazovnom vremenu kada nismo u mogućnost sudjelovati u crkvama na svetoj misi evo jedna molitve koju sam negdje našao pred 10ak godina.

Moj sveti anđele čuvaru, pođi mjesto mene u crkvu, klekni na mome mjestu i prisustvuj ondje svetoj misi. Pri prikazanju prikaži me Bogu na službu svega; što imam i što jesam, polažem kao žrtveni dar. Kod svete pretvorbe moli serafinskim žarom našeg Spasitelja Isusa Krista koji je uistinu prisutan, moli za one koje me ljube, moli za one koji me žaloste i misli na moje pokojnike. Isusova krv sve pere i čisti. Uživajući najveće dobro donesi mi Isusovo Tijelo i Krv. U duhu me sjedini s njime, daj da moje srce bude u hramu. Moli da spas svim ljudima bude posljedica žrtve, a kad sveta misa završi, donesi mi blagoslov kući. Amen.

Vjerujete li u anđele

Učenje da svatko od nas ima svog anđela čuvara kojega mu je namijenio sam Bog potiče od Tome Akvinskog. Naš anđeo ima zadatak brinuti se o nama. Isus je rekao: “Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima” (Mt 18,10). Oni u naši pomoćnici koji nam žele pomoći da baštinimo nebo. Žele nam pomoći da surađujemo s Duhom Svetim i čuvamo se od grijeha. Mi često te njihove savjete zanemarimo.

Iako i to može biti tekst za sebe spomenimo samo kratko i pad anđela. U jednom trenutku, dio anđela predvođenih Luciferom odlučio se pobuniti. Biblija ne govori zašto su se pobunili, ali Toma Akvinski (i brojni drugi crkveni oci) smatraju da je odbio pokloniti se Sinu Božjemu (Isusu), utjelovljenoj Riječi koja je postala čovjekom. U Otkrivenju piše: „I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.“ (Otk 12,7-9).

Do liturgijske obnove na kraju mise molila se i molitva sv. Mihaelu arkanđelu: „Sveti Mihovile Arkanđele, brani nas u boju; protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo: Ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom krepošću i jakošću u pakao strovali. Amen.“

Konačno, sigurno je da su pobunjeni anđeli izgubili, ali i da od tada pokušavaju zavesti ljudi da i oni odbiju biti vjerni Bogu. U Bibliji piše: „Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.“ (Ef 6,12)

U kakvom ste odnosu sa svojim anđelom čuvarom?

Iako anđeli nisu Bog, On nam ih je dao kao pomoć, stoga im se trebamo obraćati, osobito našem anđelu čuvaru. U svome odnosu sa svojim anđelom, kad dijete često sam molio jednostavnu molitvicu Anđele mili čuvaru moj, danas i uvijek uz mene stoj. Ruku mi pruži vodi me Ti ,Ti me od zala očuvaj svih ” I ta molitva je sasvim lijepa, no slobodno dignite razgovor s anđelom na više razine. Istina, bilo je trenutaka kada sam ja sa svoje strane ignorirao anđela (ili onoš to su vjerojatno bili njegovi savjeti. No nekad sa svojim anđelom imam duge šetnje i razgovore, nekada svađe (sasvim je u redu i svađati se sa njime). Prikažite misu u zahvalu svome anđelu čuvaru. Oni su tu zbog nas i glavna im je želja i zadatak da nas dovedu u Božje kraljevstvo da zajedno s njima slavimo i hvalimo Trojedinog Boga.

Ovaj kratki osvrt završavam s molitvom anđelu čuvaru na koju sam nedavno naletio na portalu Book.

Dođi anđele, čuvaru moj. Čuvaj me! Brani me od đavla i od ljudi. Čuvaj moje oči da ne vide što ne trebaju vidjeti, čuvaj moje uši da ne čuju što ne trebaju čuti, čuvaj moj razum i moje srce da ne mislim o onome o čemu ne trebam razmišljati, čuvaj moja usta da ne govore riječi koje ne trebam govoriti.

Čuvaj me od ponosa, oholosti, zavisti, lijenosti, bludnosti, srditosti i svake grešne neumjerenosti. Čuvaj moje zdravlje i sve ono što mi po Božjem milosrđu pripada. Čuvaj me od nemira i straha. Potiči me da što češće susrećem Boga u molitvi, u sakramentima, u Riječi Božjoj, a posebno u Euharistiji. Potiči me na iskrenu zahvalnost prema Bogu i svima onima koji mi čine dobro. Bez prestanka me potiči na ljubav i poštovanje prema bližnjima. Potiči me da svoj posao i svoje dužnosti vršim odgovorno, mudro i s ljubavlju.

Potiči u meni neprestanu želju za promjenom u bolju osobu. Potiči me da svojim primjerom i riječju u pravo vrijeme i na pravi način svjedočim svoju vjeru u Krista spasitelja i otkupitelja. Bog te je poslao k meni da mi pomogneš baštiniti nebo. Potiči me da neprestano surađujem s Duhom Svetim i da se uzdam u pomoć svetih, a posebno u pomoć Blažene Djevice Marije. Anđele, čuvaru moj, dovedi me sigurno u Kraljevstvo nebesko, u novo nebo i novu zemlju gdje vlada mir, pravednost i ljubav. I, oprosti mi što se do sada nisam toliko pouzdavao/la u tvoju pomoć i svojom ti nevjerom nisam omogućio/la da mi služiš onako kako želite ti i Isus koji mi te je poslao. Amen.

slika preuzeta s Pixabay – Pexels

Share This

Podijelite!

Članak vam se svidio? Zašto ga ne biste podijelili?