Prije nekoliko mjeseci, točnije na blagdan svetog Josipa radnika, 1. svibnja, papa Franjo odobrio je dodavanje sedam novih zaziva u litanije na čast svetog Josipa. Njih je predložila vatikanska Kongregacija za bogoštovlje i sakramentalnu stegu. Time su proširene litanije koje su odobrene još 1908. godine.

Kako je došlo do ovog proširenja?

Papa Franjo je krajem 2020. objavio Apostolsko pismo Patris corde (Očevim srcem) s ciljem povećanja pobožnosti prema svetom Josipu kao zaštitniku sveopće Crkve. No isto tako, proglasio je i godinu svetog Josipa počevši od 8. prosinca 2020. do 8. prosinca 2021. godine. Naime, još je papa Pio IX. 8. prosinca 1870. sv. Josipa proglasio je zaštitnikom sveopće Crkve, tako da je ovo bila 150. godišnjica tog proglašenja. Vjerojatno je to potaknulo Kongregaciju da proširi Litanije.

Zazivi su preuzeti iz različitih papinskih dokumenta, posebno iz spomenutog Patris corde pape Franje, ali i iz apostolske pobudnice papa Ivana Pavla II Redemptoris Custos (Otkupiteljev čuvar). Tu je pak pobudnicu sveti Ivan Pavao II, 1989. objavio o 100. obljetnici objavljivanja enciklike Quamquam pluries pape Leona XIII. Ovaj dodatak još je jedan poticaj da vjernici traže zagovor sv. Josipa i slijede njegov primjer na što su pape često pozivale.

Novi zazivi izvorno su na latinskom jeziku kako slijedi (prijevod je neslužben):

Custos Redemptoris (Čuvar Otkupiteljev)
Serve Christi (Sluga Kristov)
Minister salutis (Pomoćnik spasenja)
Fulcimen in difficultatubus (Pomoćnik u poteškoćama)
Patrone exsulum (Zaštitnik izbjeglica)
Patrone afflictorum (Zaštitnik stradalih)
Patrone pauperum (Zaštitnik siromašnih)

Vatikan je pozvao biskupske konferencije da prevedu zazive na lokalne jezike bez potrebe za potvrdom prijevoda od strane Svete Stolice. Biskupske konferencije mogu dodati i druge zazive sv. Josipu prema lokalnoj tradiciji. Bitno je da se pri tome sačuva litanijski oblik zaziva.

S ovih sedam dodataka, broj zazivasv. Josipu u Litanijama popeo se na 31. Zašto ne moliti Litanije svetog Josipa s novim dodacima već danas?

Litanije sv. Josipa

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluje se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelju svijeta, Bože , smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Josipe, moli za nas!
Slavni porode Davidov, moli za nas!
Svjetlosti patrijarha, moli za nas!
Zaručniće Bogorodice, moli za nas!
Čuvaru Otkupiteljev, moli za nas!
Stidljivi čuvaru Djevice, moli za nas!
Hranitelju Sina Božjega, moli za nas!
Brižni Branitelju Kristov, moli za nas!
Slugo Kristov, moli za nas!
Pomoćniče spasenja, moli za nas!

Glavaru slavne obitelji, moli za nas!
Josipe pravedni, moli za nas!
Josipe prečisti, moli za nas!
Josipe premudri, moli za nas!
Josipe jaki, moli za nas!
Josipe poslušni, moli za nas!
Josipe vjerni, moli za nas!
Ogledalo strpljivosti, moli za nas!
Ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Uzore radnika, moli za nas!
Uresu domaćega života, moli za nas!
Čuvaru djevica, moli za nas!
Potporo obitelji, moli za nas!
Pomoćniče u poteškoćama, moli za nas!
Utjeho bijednih, moli za nas!
Ufanje bolesnih, moli za nas!
Zaštitniče izbjeglica, moli za nas!
Zaštitniče stradalih, moli za nas!
Zaštitniče siromašnih, moli za nas!

Zaštitniče umirućih, moli za nas!
Strahu zlih duhova, moli za nas!
Pokrovitelju svete Crkve, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Postavio ga je gospodarom doma svojega.
I poglavarom svega imanja svojega.

Pomolimo se: Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, molimo, da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Slika je preuzeta s cathopic.com

Na kraju, mala zanimljivost. Interesantno je da riječ “Josip”, koja je hebrejskog podrijetla, znači “neka Bog pridoda”.

Share This

Podijelite!

Članak vam se svidio? Zašto ga ne biste podijelili?