Molitve dodatno

Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru Bezgrešnog srca Marije, svoje preljubljene zaručnice! 3x

O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.
Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve, od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.
Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj, ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.
Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova. i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.
Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu, sa tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen.

MOLITVA PREDANJA (sv. Ignacije)
Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što imam i što posjedujem; ti si mi to dao, tebi, Gospodine, sve vraćam; sve je tvoje, raspolaži sa svime po svojoj volji; daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dosta. Amen.

MOLITVA PREDANJA (bl. Charles de Foucauld)
Oče, stavljam se u tvoje ruke, čini sa mnom po svojoj volji ma kakva ona bila, zahvaljujem ti. Spreman sam na sve, prihvaćam sve, samo da se u meni i u svim stvorenjima vrši tvoja volja. Ne želim ništa drugo, Oče. Predajem ti svoju dušu, predajem ti je sa svom ljubavi koju imam, jer te ljubim i osjećam potrebu da se darujem tebi, da se predam u tvoje ruke bez granica, bez mjere, s jednim bezgraničnim pouzdanjem, jer si ti moj Otac.

POD OBRANU SE TVOJU UTJEČEMO 
Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice! Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči. Amen.

POSVETA BEZGRJEŠNOM SRCU MARIJINU
Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada, sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu vrši volja Božja! Amen.

MOLITVA GOSPI KARMELSKOJ
Blažena Djevice, Majko i Kraljice Karmela, posvečujem se Tebi iz zahvalnosti i ljubavi; obećajem Ti služiti u djetinjoj ljubavi i vjernosti. Po Tvome uzoru hoću u vjeri i ljubavi slijediti Tvoga Sina, Isusa Krista. Želim poput Tebe molitvom, žrtvom i djelotvornom ljubavi služiti Bogu i ljudima. Poslušaj, dobra Majko, moje obećanje i primi ga milostivo. Daj mi milost da pod Tvojim okriljem ustrajem u vjernosti Kristu i njegovoj Crkvi.

MOLITVA DUHU SVETOM
Gospodine Isuse, vjerujem da si mi po sakramentu krštenja, potvrde i euharistije već udijelio svoga Duha u punini kao darove. Nekad nisam bio svjestan da boraviš u meni. Sada sam svjestan tvoje prisutnosti i tvoje ljubavi. Isuse, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Prihvaćam te, Gospodine Isuse, u svom srcu i u svom životu. Želim da budeš moj apsolutni Gospodar. Od sada moj život potpuno pripada tebi. Predajem ti se kao svojem Gospodinu i Spasitelju.
Svjesno i slobodno prihvaćam sakramente koje sam primio u mladosti možda s nedovoljno volje, vjere i znanja o njihovoj snazi. Molim te da sada obnoviš u meni snagu svih primljenih svetih sakramenata. Oslobodi i otpusti u meni svoga Duha u punini. Udijeli mi novo izlijevanje Duha u dušu. Molim te da u potpunosti oživiš svoga Duha u meni. Krsti me u Duhu i vatri svoje ljubavi! Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me. Ojačaj u meni ljubav za Isusa.
To te molim po zagovoru majke Marije, zaručnice Duha Svetoga.

MOLITVA ZA SEDAM DAROVA DUHA SVETOGA (bl. Alojzije Stepinac)
Duše Sveti Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju i daj mi dar mudrosti; da sa slašću razmatram Božje istine i da mi Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari.
Daj mi dar razuma; da što dublje zaronim duhom svojim u otajstvo svete vjere koliko je to u ovozemaljskom vremenu moguće.
Daj mi dar savjeta; da se uklanjam zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlim što je više na slavu Božju i naše spasenje.
Daj mi dar jakosti; da osobitom odlučnošću svladam sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu.
Daj mi dar znanja; da pravo spoznam što i kako treba vjerovati i da ne bih zastranio u duhovnom životu.
Daj mi dar pobožnosti; da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujem, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječem.
Daj mi dar straha Božjega; da se čuvam grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu.

MOLITVA SVETOM MIHAELU ARKANĐELU
Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju; protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon! Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo: i ti, vojvodo vojske nebeske, sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom krepošću i jakošću u pakao strovali! Amen.

MOLITVA GOSPI OD ZDRAVLJA
Djevice Marijo, Gospe od zdravlja, ti si majka našega Spasitelja Isusa Krista, daruj mi zdravlje duše, uroni me u milost Božju i okrijepi svetim sakramentima Molim te i za zdravlje tijela, neka sve bude na veću slavu Božju i spasenje naših duša. Djevice Marijo, Gospe od zdravlja, ti si tješiteljica ožalošćenih i zdravlje bolesnih, tvojim zagovorom neka mi Bog podari milost ozdravljenja, izliječi me od svake đavolske zaraze i od svih zloćudnih bolesti, daruj mi odvažnosti i snage radosno i vjerno vršiti dužnosti svoga poziva. Amen.
Očenaš, Zdravo Marijo, Slava Ocu…

ČIN POVJERENJA MARIJI POMOĆNICI
O Marijo Pomoćnice kršćana, kao što je naš otac don Bosco učinio sa dječacima u oratoriju u Valdoccu povodom epidemije kolere, i mi, u svijetu zahvaćenom epidemijom Korona virusa želimo, kao Salezijanska obitelj, izraziti svoje sinovsko povjerenje tvojem Majčinskom Srcu. Utješi bolesne i njihove obitelji. Pomozi doktorima i zdravstvenom osoblju, pomozi svim članovima društva i vladarima. Primi sve koji su preminuli od ove epidemije. Iznad svega, obnovi u svakom od nas, u našim zajednicama i obiteljima, vjeru u tvojeg sina Isusa, umrlog i uskrslog. Govoreći don Boscovim riječima, molimo te:
Marijo, moćna Djevice! Ti velika i slavna obrano Crkve! Ti osobita Pomoćnice kršćana! Ti koja obraćaš neprijatelja, ti koja uklanjaš krivovjerja, ti nas prati svojom majčinskom zaštitom! Priteci nam u našim potrebama, a u času smrti primi nas u vječnu slavu Očeva kraljevstva. Amen.

POSVETA SV. JOSIPU
Sveti Josipe, ti brižni i sretni hranitelju najsvetijeg Djeteta, kojemu si bio djevičanski i zakoniti otac, budi i meni duhovni otac. Rado ti se posvećujem i stavljam pod tvoju zaštitu. Od sada te smatram svojim ocem i zaštitnikom, a ti mene smatraj svojim djetetom i daj da osjetim djelovanje tvoje moći i ljubavi. Zato mi izmoli milost obraćenja i ustrajnosti u dobru. Daj da budem dionik tvoje dobrote. Sačuvaj u meni iskrenu i trajnu vezu s Bogom, duševni mir, duboku poniznost srca, savršeno slaganje s voljom Božjom. Izmoli mi strpljivost u poteškoćama, čvrsto povjerenje u Providnost Božju, a iznad svega, goruću ljubav prema presvetim osobama Isusa i Marije, neokaljane njegove Majke.  O mili, blagi, strpljivi, ponizni i sveti Josipe, uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.

SVAKODNEVNA MOLITVA EXITUS BRAĆE ZA NAŠE PASTIRE
Moli se nakon desetice krunice
V. Spomeni se Gospodine svoje Zajednice
R. Koju si sebi stekao
Pomolimo se. Dostoj se Gospodine svoje izabranike, a naše pastire, blagosloviti, posvetiti te u svetoj vjeri i tvojoj svetoj službi potkrijepiti i sačuvati. Milostiv budi našim prošnjama te u svakom času na svoje sluge, a naše pastire, izlijevaj silu svoga blagoslova. Daj da dostojno pasu tvoje sveto stado i besprijekorno vrše službu Svetoga reda služeći ti danju i noću i tako prinose na oltaru darove tvoje svete Crkve. Neka ti omile blagošću i čistim srcem, prinoseći ti miomiris po Sinu tvome Isusu Kristu. Umnoži Bože, svemogući Oče, svoje darove u svojim slugama koje si izabrao za službe Svetoga reda. Obnavljaj u njihovim srcima Duha svetosti. Neka iz dana u dan, vjerno vrše svoju službu, koju su od tebe, Bože, primili, te primjerom svoga života budu poticajem ćudoređa i svetosti svima nama. Neka po milosti Duha Svetoga, njihova služba urodi plodom u srcima ljudi i dopre do kraja zemlje. S pouzdanjem zato, tvoje sveto ime sa strahom i trepetom smjerno sada zazivamo, kako bi naši pastiri, bili zaštićeni tvojom moći, od svih nasrtaja zloga duha. Predostojna kraljice svijeta, Marijo vazda Djevice, zagovaraj za mir i spasenje naših pastira, zaštiti ih od neprijatelja i primi u času smrti. Priteci im u pomoć, preblaga Djevice Marijo, u njihovoj službi, u svim mukama i potrebama i izmoli od svoga ljubljenoga Sina potrebnu zaštitu i pomoć u vršenju njihove svete službe. I mi potaknuti takvim pouzdanjem, k tebi, Bože, hrlimo, k tebi, Bože dolazimo, pred tobom, Bože, ponizno stojimo i molimo. Počuj, Bože, i milostivo usliši, po zagovoru svih svetih biskupa, prezbitera i đakona, ove naše molitve. Amen.

DUHOVNO POSVOJENJE
Gospodine Isuse, zagovorom Tvoje Majke Marije, koja Te s ljubavlju rodila i svetoga Josipa, muža žive vjere i predanja, koji se brinuo o Tebi nakon poroda, molim Te za to nerođeno dijete, koje sam duhovnim putem posvojio, a koje se nalazi u opasnosti ubojstva pobačajem. Molim Te, udijeli njegovim roditeljima ljubavi i hrabrosti da svojem djetetu sačuvaju život, koji si mu Ti odredio. Amen.

MOLITVA ANĐELU ČUVARU
Dođi anđele, čuvaru moj. Čuvaj me! Brani me od đavla i od ljudi. Čuvaj moje oči da ne vide što ne trebaju vidjeti, čuvaj moje uši da ne čuju što ne trebaju čuti, čuvaj moj razum i moje srce da ne mislim o onome o čemu ne trebam razmišljati, čuvaj moja usta da ne govore riječi koje ne trebam govoriti.
Čuvaj me od ponosa, oholosti, zavisti, lijenosti, bludnosti, srditosti i svake grešne neumjerenosti. Čuvaj moje zdravlje i sve ono što mi po Božjem milosrđu pripada. Čuvaj me od nemira i straha. Potiči me da što češće susrećem Boga u molitvi, u sakramentima, u Riječi Božjoj, a posebno u Euharistiji. Potiči me na iskrenu zahvalnost prema Bogu i svima onima koji mi čine dobro. Bez prestanka me potiči na ljubav i poštovanje prema bližnjima. Potiči me da svoj posao i svoje dužnosti vršim odgovorno, mudro i s ljubavlju.
Potiči u meni neprestanu želju za promjenom u bolju osobu. Potiči me da svojim primjerom i riječju u pravo vrijeme i na pravi način svjedočim svoju vjeru u Krista spasitelja i otkupitelja. Bog te je poslao k meni da mi pomogneš baštiniti nebo. Potiči me da neprestano surađujem s Duhom Svetim i da se uzdam u pomoć svetih, a posebno u pomoć Blažene Djevice Marije. Anđele, čuvaru moj, dovedi me sigurno u Kraljevstvo nebesko, u novo nebo i novu zemlju gdje vlada mir, pravednost i ljubav. I, oprosti mi što se do sada nisam toliko pouzdavao u tvoju pomoć i svojom ti nevjerom nisam omogućio da mi služiš onako kako želite ti i Isus koji mi te je poslao. Amen.

MOLITVA U VREMENU ŠIRENJA BOLESTI
Svemogući vječni Bože, okrjepo u nevoljama, potporo u slabostima, od Tebe sva stvorenja primaju život i dobivaju životnu snagu. Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe, jer spoznajemo nestalnost ljudskosti živeći iskustvo širenja bolesti.
Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji: udijeli zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće te jačati duh međusobne solidarnosti. Podupiri i nadahnjuj liječnike i sve zdravstvene djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje koji izbliza skrbe za bolesne.
Ti, koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku obitelj; odagnaj od nje svako zlo, a Crkvi i svim kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru. Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, zahvaljujući Ti obnovljena srca.
U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života, u  zajedništvu s Duhom Svetim i sa svojim Sinom Isusom Kristom, Liječnikom Duše i tijela, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
Blažena Djevice Marijo, Zdravlje bolesnih – moli za nas!
Sveti Josipe, Zaštitniče Crkve i naše domovine – moli za nas!
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas!

MOLITVA SVETOJ KORONI
O, sveta Korono, mučenice i zagovornice pred Bogom, moli za nas i zaštiti nas u ovoj dolini suza  od nevidljivih sila mraka koje po cijelom svijetu siju smrt pod tvojim svetim imenom. O, sveta Korono, svjetlosnim prstenom tvoga imena opasano je Sunce, pokreni taj krug svjetlosti neka nas rasvijetli u našim dušama, a posebno da zaštiti i naša tijela od bolesti opasnog koronovirusaNeka pred Bogom, tvojom molitvom, nevidljive sile zla budu poražene od te silne Božje svjetlosti. O, sveta Korono, zaštitnice od svih mogućih epidemija, već dvije tisuće godina, ti zaustavljaš te opake bolesti, pomogni nam i danas u našoj teškoj kušnji. O, sveta Korono, skini obruče zla koji su sa svih strana zlokobno opasali cijeli svijet, i ponovno uz Božju pomoć, opasaj cijelo čovječanstvo presjajnim prstenom Božje mudrosti. O, sveta Korono, narod te se sjeća u velikim nevoljama, pomogni nam svojim zagovorom pred Bogom, da od sve Božje djece ukloniš opaku smrtnu opasnost koja se na nas sve nadvila. Kako danas, tako i u vijeke vjekova. AMEN!

PRED POČINAK
Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, po riječi svojoj u miru. Ta vidješe oči moje, spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda. Svjetlost na prosvjetljenje naroda, i slavu puka svoga izraelskoga.
Slava Ocu…  Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo, da bdijemo s Kristom i počivamo u miru. Mirnu noć i sretan svršetak udijelio nam svemogući Gospodin. Amen.

OSTANI SAMNOM GOSPODINE (Sv. Pio)
Ostani sa mnom, Gospodine, jer mi je potrebna Tvoja prisutnost da Te ne bih zaboravio. Ti znaš kako mi je lako napustiti Te.
Ostani sa mnom, Gospodine, zato što sam slab i trebam Tvoju snagu da ne padam tako često.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer Ti si moj život i bez Tebe gubim svoj žar.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer Ti si moje svjetlo i bez Tebe sam u tami.
Ostani sa mnom, Gospodine, da mi pokažeš svoju volju.
Ostani sa mnom, Gospodine, da čujem Tvoj glas i slijedim Te.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer Te želim mnogo voljeti i biti uvijek u Tvojoj blizini.
Ostani sa mnom, Gospodine, ako želiš da Ti budem vjeran.
Ostani sa mnom, Gospodine, jer iako je moja duša siromašna, želim da za Tebe bude mjesto utjehe, utočište Ljubavi.
Ostani sa mnom, Isuse, jer kasno je i dan se provodi kraju, a život prolazi… smrt, sud i vječnost približavaju se. Potrebno mi je još snage da ne posustanem na putu i zato Te trebam. Kasno je i smrt je sve bliža. Plašim se tame, iskušenja, suhoća, križa, žalosti. O, kako te trebam, moj Isuse, u ovoj noći progonstva!

MOLITVA SV. MAKSIMILIJANU KOLBEU
Svemogući vječni Bože, koji si srce svetog Maksimilijana raspalio ljubavlju prema Bezgrešnoj i učinio ga Njezinim velikim apostolom i oruđem za širenje Svoga kraljevstva, raspali i naša srca istom ljubavlju i požrtvovnošću da u svome životu tražimo uvijek Tvoju slavu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA ZAŠTITE
U Ime Isusovo uzimam vlast i vežem sve zle sile i snage u zraku, na zemlji, u vodi, u podzemlju, na onom svijetu, u prirodi i u vatri. Ti si Gospodin nad svim svemirom, dajem ti slavu u ime Tvoga stvorenja. U Tvoje Ime vežem sve demonske sile koje su došle protiv nas i naših obitelji i stavljam sve nas pod zaštitu Tvoje Dragocjene Krvi koja je prolivena za nas na križu.
Marijo, naša Majko, tražimo Tvoju zaštitu i zagovor kod Presvetoga Srca Isusova za sve naše obitelji. Zaogrni nas svojim plaštem ljubavi da se prestraši neprijatelj. Sveti Mihovile, i naši anđeli čuvari, dođite i branite nas i naše obitelji u borbi protiv svega zla što obilazi svijetom. U Ime Isusovo zapovijedam svim silama i snagama zla da odstupe istoga časa od nas, od naših domova i naše zemlje, a mi ti zahvaljujemo, Gospodine Isuse jer si vjeran Bog i osjećaš s nama. Amen

DUHOVNA PRIČEST
Isuse moj, vjerujem da si prisutan u Euharistiji, ufam se u Te i ljubim Te više od svega. Moje tijelo i moja duša čeznu za Tobom, ali jer Te sada ne mogu primiti u pričesti, molim Te da se na duhovan način svojim presvetom prisutnošću nastaniš u mome tijelu i u mojoj duši.
Zahvala: Isuse moj, klanjam Ti se i srdačno Ti zahvaljujem, sjedinjen s Tobom stvarno prisutnim na duhovan način u mome tijelu i mojoj duši. Molim Te, ne daj da se ikada od Tebe odijelim! Neka Tvoj sveti blagoslov siđe na mene i ostane vazda sa mnom. Amen.

MOLITVA PRIJE SV.PRIČESTI
Milosrdni Oče, poslao si nam svojega Sina. On nam progovara u riječi Pisma. On nam se daruje pod prilikama kruha i vina. Ti sam, Bože, dolaziš k meni da ja, bolesnik, pristupim Liječniku života, nečist Izvoru milosrđa, slijepac Svjetlu vječne jasnoće, siromah Gospodaru neba i zemlje. Podari mi da ne primim samo naizvan sakrament tijela i krvi Isusove, nego da iznutra primim njegovu bit i snagu i tako budem pridružen njegovu otajstvenomu tijelu. Ljubljeni Oče, daj mi da tvojega ljubljenog Sina, kojega u ovomu životu još skrivena primam, jednom mogu posve otkrito, licem u lice, vječno gledati. Amen.

MOLITVE NAKON SV.PRIČESTI
Molitva svetog Tome Akvinskog

Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, zahvaljujem Ti što si mene, svoga grešnog i nedostojnog slugu nahranio dragocjenim Tijelom i Krvlju svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, ne po mojim zaslugama, nego po svom smilovanju. Molim Te i zaklinjem, da mi ova pričest ne bude razlog za osudu nego spasonosna preporuka za oproštenje. Daj da mi bude učvršćenje vjere i štit dobre volje. Nek istrijebi moje pogreške, iskorijeni požude i putenost, nek mi uveća ljubav, strpljivost, poniznost, poslušnost i sve kreposti. Nek mi bude obrana protiv zasjeda svih neprijatelja, vidljivih i nevidljivih, nek smiri moja duševna i tjelesna uzbuđenja. Daj da po njoj čvrsto prionem uza Te i sretno postignem svoj konačni cilj. Privedi mene grešnika na onu neizrecivu gozbu, gdje si Ti sa svojim Sinom i Duhom Svetim svojima svecima istinito svjetlo, vječna radost, najveća naslada i savršena sreća. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitva sv. oca Pija
Svoju prošlost, o Gospodine, povjeravam tvojoj milosti. Svoju sadašnjost tvojoj ljubavi. Svoju budućnost tvojoj providnosti.

MOLITVA PRIJE MISE
Gospodine Isuse Kriste, pristupam stolu Tvoje gozbe.Ne pouzdajem se u svoje zasluge, nego u Tvoje milosrđe i dobrotu. Tebi očitujem sve moje grijehe zbog kojih strahujem, ipak uzdam se u Tvoje smilovanje kojemu nema mjere. Daj mi, molim Te, da ova sveta pričest Tvoga Tijela i Krvi, koju nevrijedan blagujem bude na oproštenje mojih grijeha, na potpuno očišćenje od svih mojih prijestupa, obnovu dobrih želja, te na djelotvorno vršenje Tvoje volje. Amen.

MOLITVA NAKON MISE
Sveti Oče i vječni Bože, zahvaljujem ti što si mene svoga nedostojnog slugu nahranio dragocjenim Tijelom i Krvlju svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Molim te, da mi ova sveta pričest bude na oproštenje svih mojih grijeha, učvršćenje strpljivosti i poniznosti, vjere i ljubavi. Daj da jednom dođem na neizrecivu gozbu, gdje si Ti sa Sinom svojim i Duhom Svetim, istinito svjetlo i vječna radost. Amen.

MOLITVA ZA VELIKODUŠNOST
Nauči nas, dobri Gospodine, služiti ti onako kao što zaslužuješ, davati i ne gledati na cijenu, boriti se i ne mariti za rane, truditi se i ne tražiti počinka, raditi i ne očekivati nagrade osim saznanja kako vršimo tvoju volju.

Dodatne devetnice i pobožnosti

Share This